Νέα

Σχεδιασμός & Κατασκευή νέου φαρμακείου στα Μέγαρα Αττικής (Οκτώβριος 2023).
Σχεδιασμός & Κατασκευή νέου φαρμακείου στο Δάλι Λευκωσίας (Δεκέμβριος 2023).