Μεθοδολογία

Στο σημείο αυτό σας παραθέτουμε την μεθοδολογία της Progetto Farma. Τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε σε κάθε έργο μας και την φιλοσοφία που μας χαρακτηρίζει.

Θέλουμε να σας παρουσιάσουμε μια πλήρη εικόνα για τις μεθόδους εργασίας μας και συνεργασίας μαζί σας.

Έχουμε ξεχωρίσει την διαδικασία της κατασκευής σε 4 τμήματα-βήματα. Ξεκινόντας με την πρώτη μας επαφή μαζί σας, την γνωριμία μας δηλαδή. Συνεχίζουμε στο κομμάτι του σχεδιασμού και της μελέτης του έργου. Τρίτο βήμα είναι το δημιουργικό, η υλοποίηση της μελέτης που έχει εκπονηθεί και συμφωνηθεί απο κοινού. Τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό βήμα είναι η συνεχής τεχνική υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση του έργου.